2014-02-25

TERMINARZ DYŻURÓW

 

TERMINARZ  DYŻURÓW

RADNYCH  RADY MIEJSKIEJ JASŁA

 

DYŻURY radnych pełnione będą w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,w sali narad – pokój nr 304 - III piętro, w godz. od 1330 do 1530   
Nr telefonu: 44-86-356, 44-86-313

 

 

Lp.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO RMJ

1.

13.01.20 r.

Wiceprzewodniczący RMJ Andrzej Dybaś

2.

20.01.20 r.

Kluz Maria

3.

27.01.20 r.

Mazur Mariola

4.

03.02.20 r.

Wiceprzewodniczący RMJ Lech Polak

5.

10.02.20 r.

Mikrut Kazimierz

6.

17.02.20 r.

Okarma Jerzy

7.

24.02.20 r.

Pierzchała Jan

8.

02.03.20 r.

Przewodniczący RMJ Henryk Rak

9.

09.03.20 r.

Rymarz Małgorzata

10.

16.03.20 r.

Sikora Krystyna

11.

23.03.20 r.

Sobczyk Agnieszka

12.

30.03.20 r.

Twarduś Józef

13.

06.04.20 r.

Wiceprzewodniczący RMJ Andrzej Dybaś

14.

20.04.20 r.

Węgrzyn Marcin

15.

27.04.20 r.

Wójcik Bogusława

16.

04.05.20 r.

Ziemba Bogdan

17.

11.05.20 r.

Wiceprzewodniczący RMJ Lech Polak

18.

18.05.20 r.

Znamirowski Leszek

19.

25.05.20 r.

Bernal Elżbieta

20.

01.06.20 r.

Czeluśniak Krzysztof

21.

08.06.20 r.

Przewodniczący RMJ Henryk Rak

22.

15.06.20 r.

Czernecki Andrzej

23.

22.06.20 r.

Dziedzic Iwona

24.

29.06.20 r.

Hap Robert

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się